درباره ما

سامانه ي آزمون آنلاين مايار، فعاليت خود را در زمينه ي ازمون هاي شبيه سازي شده ي ورودي دانشگاه هاي مجارستان و همچنين امتحان ورودي كالج مك دنيل ، در سال 2017 شروع نموده است.